RODO

Centrum mebli biurowych sp. z o.o. z siedzibą w Przybyszewie, niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Centrum mebli biurowych sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z zakupami w naszym sklepie cmbleszno.pl. Administratorem danych osobowych jest: Centrum mebli biurowych sp. z o.o. z siedzibą w Przybyszewie, ul. Wiejska 22b, 64-100 Przybyszewo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000865779 (dalej: „Administrator”).

Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celach związanych z zakupami i wysyłką towaru;
2. podane dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat , lub do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody;
4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
7. dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;
8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zakupów w naszym sklepie cmbleszno.pl, brak podania danych osobowych uniemożliwia zakup w naszym sklepie cmbleszno.pl,;
Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora – adres e-mail: biuro@cmbleszno.pl

Start typing and press Enter to search

Koszyk